Så enkelt maler du betonggulv med TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling

For å beskytte ditt betonggulv mot mekanisk slitasje, vannsøl, olje og kjemikalier, bør du velge TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling. Enkel påføring med et slitesterkt resultat.

Et gulv kan ha så mange ulike bruksområder, og må overflatebehandles deretter. For betonggulv i for eksempel en kjeller, garasje, til industrilokaler eller i landbruket trengs det overflatebehandling som har en spesielt høy slitestyrke. Det må til for å kunne beskytte mot en forventet stor slitasje fra maskiner og utstyr, oljesøl eller vannsøl og eventuelle kjemikalier du skal bruke i området.

TreStjerner-Garasje-5

TreStjerners produkter følger en slitestyrketabell. Denne forteller deg hvilken slitasje det behandlede gulvet kan tåle etter behandling, og TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling har en slitestyrke på 9 av 10. Med andre ord en god beskyttelse for tungt belastede gulv.

TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling er en tokomponent maling, som består av en pigmentert herderdel, og en epoxydel. Disse må blandes før påføring. Sammenlignet med enkomponente gulvmalinger, gir tokomponente epoxymalinger altså en vesentlig bedre beskyttelse mot både slitasje og kjemikaliesøl, siden den er kjemikaliebestandig. Denne spesialmalingen kommer i fire ferdigfarger: Skygrå, Varmgrå, Sølvgrå og Stålgrå.

Her får du steg for steg i bruk av TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling:

 • Dette trenger du til overflatebehandling av betonggulv.
 • Slik gjør du forarbeidet før behandling med TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling.
 • Slik påfører du TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling.

Dette trenger du når du skal overflatebehandle ditt betonggulv

For å få et best mulig resultat når du skal behandle ditt betonggulv med TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling, er det viktig at du har det utstyret du trenger for et godt forarbeid og en smidig overflatebehandling.

Gulvmaling03

Du trenger:

 • Gummistøvler og hansker.
 • Bøtte for syre- eller såpevask.
 • Butinox Husvask & Kraftvask eller saltsyre.
 • Blandevisp, for å blande den pigmenterte herder-delen og epoksy-delen.
 • Malekost for bruk langs vegg og i hjørner.
 • Jordan Ultimate maleruller med forlengerskaft.
 • Gaffateip og plastfolie for fuktighetstest.
 • TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling i ønsket farge.

Dette gjør du før maling av nystøpte og ubehandlede gulv

Dersom du skal overflatebehandle et nystøpt betonggulv, er det viktig at gulvet får tørke i minimum en uke per cm betongtykkelse før du maler. Både et nystøpt gulv og gulv som ikke er behandlet fra før, må syrevaskes eller maskinslipes for å fjerne slamlag.

Dersom du skal syrevaske betonggulvet er det viktig at du har tilgang til avløp eller mulighet til god utskylling etter syrevasken. Se flasken for blandingsforhold. Husk syren skal i vannet, og ikke omvendt. Hold flaten våt i ca 15 minutter før du skyller godt med rent vann. Deretter bør gulvet tørke i en uke før du maler med TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling i ønsket farge.

TreStjerner-Garasje-1

Slik forbereder du behandling av malte gulv og veggflater

Sørg for at overflaten du skal behandle er ren, tørr og helt fri for fett. Bruk Butinox Husvask og Kraftvask for best resultat. Vanskelige oljeflekker kan fjernes med et fett-emulgerende vaskemiddel, for eksempel motorvask. Skyll deretter godt med vann helt til det slutter å skumme.

For å være sikker på at betongen er tørr må du ta en fuktighetstest før du begynner å male. Fest et plastfolie på ca en m2 over gulvet eller veggen over natten. Dersom gulvet blir mørkere på det område plasten var festet er gulvet for fuktig. Gulvet må da tørke ut lengre.

Tips for skadede, stålglatte og løsere overflater

Dersom du skal bruke TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling på avflassede områder bør du grunne med en blanding av Sigural Epoxy Gulvmaling tilsatt 10 % vann, før du maler to strøk med ufortynnet Gulvmaling.

Bruk samme fremgangsmåte ved stålglattet, hard betong eller løsere, sugende puss- og betongflater.

Slik påfører du TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling

Gulvmaling08

Før du begynner påføringen må du forsikre deg om at temperaturen holdes over 15 grader.   

Deretter skal du blande de to komponentene i TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling sammen. Hell epoxy-delen opp i den pigmenterte herderen. Rør godt med en blandevisp for best resultat. La blandingen hvile i 10 minutter før du rører en gang til.

Det er viktig at du nå er klar for selve malingen av betonggulvet. Malingen må nemlig brukes umiddelbart og innen 1,5 time. Bruk en pensel i hjørner og ved lister, og en malingsrull med forlengerskaft på de større flatene. Høytrykksprøyte kan også brukes.

TreStjerner-Garasje-4

Etter første strøk skal du vente minst 12 timer, men ikke over 48 timer, før det andre strøket påføres. Dersom det går over 48 timer mellom strøkene må gulvet mattslipes.

Vi anbefaler at du maler 2-3 strøk for et best resultat. En liter TreStjerner Sigural Epoxy Gulvmaling rekker til 5-8 m2 gulv- eller veggflate, litt avhengig av underlagets sugeevne.

Du kan altså velge mellom fire lekre ferdigfarger: Skygrå, Varmgrå, Sølvgrå og Stålgrå.

TreStjerner-Garasje-6