TreStjerner Sigural Epoksy Grunning

sigurdalemballasje
Spesialgrunning for sterkt belastede gulv, som sikrer god vedheft til løsere underlag, sugende puss og betongflater. For å sikre at malingen hefter seg til underlaget på overflater som er løsere, eller sugende puss og betongflater, må du grunne med TreStjerner Sigural Grunning. Grunningen er klar og skal påføres med ett strøk, før du påfører to strøk med maling. Anbefalt forbruk: En liter blanding holder til 5–8 m2, litt avhengig av underlagets sugeevne. OBS! Har du flere bokser med samme farge, bør du kontrollere at de har samme produksjonsnummer før du går i gang. Antall strøk: 1 Brukstid: innen 1 ½ time Overmalbar: Etter å ha påført første strøk skal du vente minst 12 timer, men ikke over 48 timer, før det andre strøket påføres
Størrelse

Størrelse

0.9L, 2.7L og 9L
Datablad

Teknisk datablad, FDV-og HMS-dokumenter kan lastes ned på Scanox.no.